[1]
I. Muda, “PENAFSIRAN HUKUM YANG MEMBENTUK KEADILAN LEGAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH”, JY, vol. 9, no. 1, pp. 37–50, Mar. 2016.