Muda, Iskandar. 2016. “PENAFSIRAN HUKUM YANG MEMBENTUK KEADILAN LEGAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH”. Jurnal Yudisial 9 (1):37-50. https://doi.org/10.29123/jy.v9i1.30.